Incassobureau Utrecht

Incassobureau Betalis voor Utrecht

Zoekt u naar een Incassobureau in Utrecht? Utrechtse Incasso samen met Betalis! U heeft in Utrecht of omstreken een eigen bedrijf, bent een ZZP’er – Freelancer en wordt geconfronteerd met niet betalende klanten. Incassobureau Betalis Utrecht zorgt dat uw klant de openstaande facturen betaalt, danwel de klant beweegt tot het eerder betalen van uw facturen. Incassobureau Betalis daagt u uit!

Gaat u de uitdaging aan met het Incassobureau Betalis voor Utrecht? Incassobureau Betalis is uitgegroeid tot een Incassobureau van deze tijd. Betalis stelt nieuwe technieken/applicaties beschikbaar voor de Incassomarkt. En ja, dat doen we ook gratis voor Utrecht!

Top kwaliteit Incasso voor Utrecht, samen met Betalis Incasso

Het is Incassobureau Betalis opgevallen dat Nederlandse Incassobureaus weinig kunnen bieden voor de behoefte die er eigenlijk is. Betalis Incasso garandeert de beste incassoresultaten door het inzetten van de meest geavanceerde online debiteuren-oplossingen. De doe –het-zelf service van Betalis is uniek en garandeert dat uw aanmaningen aan alle wettelijke eisen voldoen. Gewoon Gratis!

Maar we hebben meer leuke oplossingen. Of dat nu is bij het beheren van uw debiteuren of bij het incasseren van de openstaande facturen, in de regio Utrecht en elders in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het online treffen van regelingen met uw debiteur. Ook gewoon gratis!

Er is natuurlijk een groep ondernemers die niet zit te wachten op het relatie behoudt met een niet betalende debiteur. Toch probeert Betalis de relatie niet te verslechteren. Waar mogelijk doen dit we door uw klant(en) op een humane en nette manier te woord te staan. Of uw debiteur nu in de buurt van Utrecht woont cq. gevestigd is, of elders in Nederland. Betalis regelt incasso!

Betalis Incasso gebruikt dus de nieuwe technologie en de laatste technieken op alle wat met incasso te maken heeft, en zal altijd door blijven ontwikkelen om Incasso op de meest efficiënte en betrouwbare wijze te kunnen aanbieden aan iedereen die wordt geconfronteerd met debiteuren die niet of veel te laat betalen.

Wat doet Incassobureau Betalis voor u en uw debiteur?

Doe het zelf Incasso

Via incasso.gratis van incassobureau Betalis Rotterdam kunt u zelf uw aanmaningen aan uw debiteur opstellen. Dit heeft een aantal voordelen:

 • U raakt aan incassobureau Betalis Rotterdam geen kosten verschuldigd als er naar aanleiding van deze aanmaning betaald wordt! Deze betalingen komen dus ook binnen op uw eigen rekeningnummer.
 • Deze aanmaningen voldoen aan de wettelijke eisen. Zodat uw aanspraken op vergoeding van de incassokosten vastliggen.
 • U kunt ervoor kiezen om incassobureau Betalis reeds met logo te presenteren aan uw debiteur. Deze weet daardoor dat er reeds vreemde ogen meekijken. En u kent het gezegde : “vreemde ogen dwingen”.
 • Deze incassodienst is volledig gratis. U kunt de aanmaning direct vanuit de gratis applicatie verzenden, waarna u een kopie in uw mail ontvangt en deze ook nog per post kunt verzenden aan uw debiteur. Wanneer we email technologie toepassen, Betalis Rotterdam een bevestiging krijgt wanneer uw klant de herinnering/aanmaning heeft gelezen.
 • Door het verzenden van de aanmaning via onze applicatie is het voor Betalis mogelijk te registreren dat de aanmaning uw debiteur ook heeft bereikt, hetgeen doorslaggevend is voor de juridische omstandigheid dat uw debiteur in verzuim geraakt.
 • Na twee weken ontvangt u een reminder van Incassobureau Betalis, met de vraag of uw debiteur betaald heeft. Zoniet, dan kunt u de zaak direct laten doorzetten door incassobureau Betalis te Rotterdam, waarna u de voortgang van uw vordering 24/7 online kunt volgen.

Aanmanen/juridisch inh. behandelen

Zodra u besluit een zaak door incassobureau Betalis te laten doorzetten naar de aanmaningsfase, ziet onze dienstverlening er als volgt uit:

 • Op de dag van aanmelden zet Betalis een dossier op en stuurt u een bevestiging van uw opdracht onder melding van het dossiernummer dat aan uw vordering is gekoppeld. Tegelijkertijd wordt er een aanmaning verzonden aan uw debiteur waarin aanspraak wordt gemaakt op de openstaande facturen, de vervallen rente en de opeisbare incassokosten.
 • Na ommekomst van 5 dagen wordt een tweede aanmaning aan uw debiteur verzonden.
 • Na nog eens 5 dagen de laatste aanmaning waarin de procedure bij de rechtbank wordt genoemd als ultimum remedie. Tegelijkertijd ontvangt u een brief met het verzoek aan te geven of u inderdaad een procedure wenst te starten. Uiteraard zullen de medewerkers/juristen van Betalis u daarbij juridisch adviseren.
 • Het kan zijn dat uw debiteur het niet eens is met de vordering. De juristen van Betalis zullen dergelijke zaken apart behandelen en het verweer in overleg met u weerleggen.
 • Met een unieke inlogcode en uniek wachtwoord kunt u inloggen via de website van incassobureau Betalis te Rotterdam en kunt u de voortgang in uw dossiers 24/7 online volgen.

Procederen-juridische bijstand verlenen-instrueren deurwaarders

Zodra u besluit een zaak door incassobureau Betalis te laten doorzetten naar de procedurefase, ziet onze dienstverlening er als volgt uit:

 • Zodra u besluit een zaak door incassobureau Betalis te laten doorzetten naar de procedurefase, ziet onze dienstverlening er als volgt uit:
 • Normaal gesproken hoeft u bij de zittingen niet aanwezig te zijn. Als dat wel zo is wordt dat uitdrukkelijk aan u gecommuniceerd. Overigens zal dat alleen het geval zijn als er verweer wordt gevoerd tegen uw vordering.
 • De juristen van Betalis houden u op de hoogte van het verloop middels zogenaamde rolberichten. Indien er geen verweer wordt gevoerd zal er snel een vonnis volgen en krijgt u daarvan een kopie.
 • Vervolgens zal Betalis de gerechtsdeurwaarder vragen om uw debiteur bevel te doen om aan de inhoud van het vonnis te voldoen, en bij uitblijven daarvan beslagmaatregelen te treffen. De juristen begeleiden ook het verdere behandeltraject bij de deurwaarders

No cure no pay Incassobureau

in Utrecht

No cure no pay betekent dat de vergoeding afhankelijk wordt gesteld die het incassobureau toekomt bij succes. Via onze incasso portaal kunnen klanten en niet klanten vorderingen uit handen geven. Betalis behandelt deze vervolgens op basis van no cure no pay.

 • Betaalt uw debiteur niets, dan verdient het incassobureau niets.
 • En betaalt uw debiteur alles, dan kost het u ook niets omdat uw debiteur dan de kosten heeft voldaan.

Wilt u ook Utrechtse No Cure No Pay Incasso? Bekijk hier de No Cure No Pay Incassoservice van Betalis.

Betalis Light-Buitengerechtelijke

Incasso voor Utrecht

Het opzetten van een incassozaak wanneer u geen klant bent, kost een aantal euro's. Wanneer u meer dan 5 incassozaken op jaarbasis uit handen wilt geven, is betalis light een veelgekozen optie voor ondernemers. DIt is het incassoabonnement van Betalis. Met dit abonnement heeft u bijvoorbeeld toegang om ongelimiteerd incassozaken uit handen te geven middels onze incasso portaal. Overal ter wereld, 24/7 te gebruiken en u kunt de voortgang real time bekijken. Maar dat was niet alles. Juridisch Advies zit namelijk ook inbegrepen bij dit abonnement. Meer weten? Bekijk dan de pagina van Betalis Light!

Incassobureau zonder kosten voor Utrecht

Incasso zonder kosten voor Utrecht en elders in het land? Bestaat dat? Ja, dat bestaat en kan zeker wel! Doordat Betalis Incasso partner is van de Nederlandse Incasso Coöperatie (NIC) , kunt u alle kostenrisico’s afkopen/verleggen!; Betalis Incasso draagt in de zaken/vorderingen (van leden van de NIC) waarin uw debiteuren geen verhaal bieden (kale kip), met de noorderzon zijn verdwenen, zijn overleden of failliet zijn gegaan, alle kostenrisico’s, dus ook de proces-deurwaarderskosten!